• 095/882 7777
 • Šubićeva ulica 42, 10 000 Zagreb, HR
 • Pon.-Pet.: 9:00-17:00
Nazovite: │ 095/882 - 7777 | 091/577 - 6217 | 099/638 - 9424
Toggle Bar

Vrste kredita

Kreditiranje je širok poslovni proces i može imati različite ciljeve i biti usmjereno prema različitim korisnicima i namjenama. Postoje razni kriteriji po kojima radimo podjelu kredita, ovdje ćemo navesti nekoliko koji se tiču osobnih financija:

Podjela po kriteriju kamatne stope:
 • kredit s fiksnom kamatnom stopom (uvijek je bolja opcija za dužnika)
 • kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Podjela po kriteriju namjene:

 • Potrošački kredit (nenamjenski, hipotekarni, auto kredit i ostali)
 • Stambeni kredit
 • Gospodarski kredit
 • Međubankarski krediti i krediti financijskim institucijama

Podjela po ročnosti (rok vraćanja kredita)

 • Dugročni kredit (preko pet godina)
 • Srednjoročni kredit (od jedne do pet godina)
 • Kratko ročni kredit (do jedne godine)

Po kriteriju načina otplate

 • Kredit s jednokratnom otplatom
 • Kredit s višekratnom otplatom (vraća se u obliku anuiteta)

Bankarski poslovi dijele se na: aktivne, pasivne i neutralne

Aktivni krediti su oni u kojima se banka pojavljuje kao vjerovnik, i na osnovu njih naplaćuje kamatu. Najvažniji aktivni kratkoročni poslovi su.

 • Kredit po tekućem računu ili kontokorentni kredit. Banka odobrava korisniku kredit preko njegova tekućeg računa.
 • Kredit na osnovi mjenice ili eskontni kredit. Isplata mjenice prije njezina dospijeća po odbitku kamata.
 • Lombardni kredit na osnovu zaloga određene imovine (pokretne u pravilu)
 • Hipotekarni kredit, banka ga odobrava na temelju uknjižbe nekretnine kao instrumenta osiguranja kredita.

Adresa

Šubićeva ulica 42 - 10 000 Zagreb.

095/882 - 7777

091/577 - 6217

Pon - Pet: 9:00 - 17:00

Službena stranica: https://mediafortis.hr

MediaFortis d.o.o.

MEDIA FORTIS d.o.o.
Šubićeva ulica 42, Zagreb Djelatnost:6492, Ostalo kreditno posredovanje OIB:68444878364 MB:04910958 Email: info@mediafortis.hr Službena stranica: https://mediafortis.hr

SSL Secured

© Copyright 2018 MEDIA FORTIS D.O.O. - službeni e-mail: info@mediafortis.hr - Powerd by: RD-TigarHost - Sva prava pridržana